Vajinismus tedavisi amacıyla hipnoz ve hipnoterapi özellikle son yıllarda oldukça popüler hale gelen bir tedavi tekniğidir. Vajinismus tedavisinde hipnoterapi ile kişilerin hem gevşemeleri sağlanmakta, hem de içsel korkuları giderilebilmektedir.

Hipnoz/Hipnoterapi nedir?

Hipnoz, bir kişide farkındalık durumu yaratarak bilinçaltına erişmeye çalışan bir tekniktir. Hipnoterapi ise hipnoz sırasında uygulanan tedavi yöntemine verilen isimdir. Vajinismus dahil pek çok rahatsızlıkta hipnoz/hipnoterapi uygulanabilmektedir.

Pek çok kişi tarafından gizemli ve ürkütücü gibi görülse de hipnoterapi asla korkulacak, esrarengiz bir tedavi yöntemi değildir. Bir sihir, büyü veya uyku durumu da değildir. Özellikle vajinismus gibi kaygı bozukluklarında bilişsel – davranışsal cinsel tedavilere eklendiğinde tedavi sürecini kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir yöntemdir.

Hipnoz ile bilinç tam olarak açıkken kişilerin bilinçaltındaki bir takım problemlerin ortaya çıkarılmasıyla bir farkındalık durumu yaratılabilmekte ve kişiye verilen, daha sonra hayata geçirilebilecek bazı telkinlerle iyileşme sürecine katkı sağlanabilmektedir.

Vajinismus Tedavisinde Hipnoz ve Hipnoterapi

Kliniklerin bazıları hipnoz ile tek seansta vajinismus tedavisi yaptığını iddia etmektedir. Bu son derece yanlıştır. Hipnoz, tıp dünyasında hiçbir zaman, hiçbir sağlık sorununda tek başına uygulanabilen bir tedavi tekniği değildir.

Vajinismus tedavisi için de hipnoz mutlaka diğer tedavi yöntemlerine(bilişsel, davranışsal tedaviler) ek olarak uygulanmalıdır. Böylelikle tedavilerde bir katalizör etkisi yapar; yani tedavi sürecini hızlandırır ve kolaylaştırır. Ayrıca, tıpta her zaman geçerli olan her hasta için farklı çözümlerin olabileceği kuralı burada da geçerlidir.

Hipnoz terapisi vajinismus haricinde kadınlarda ergenlik döneminden menopoza kadarki süreçte pek çok rahatsızlıkta doğru teknikle uygulandığında oldukça yüz güldürücü sonuçları olan, alternatif – destekleyici bir tedavi tekniğidir.

Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapinin Faydaları

  • Vajinismus hastalarının pek çoğunda bir öz güven eksikliği vardır. Hipnoz, öz güven eksikliği sorununa iyi gelebilir,
  • Vajinismus hastalarının pek çoğu aşırı derecede gergin, kaygılıdır; korku düzeyleri oldukça yüksektir. Hipnoz, rahatlamalarına yardımcı olabilir,
  • Geçmişte yaşanmış olumsuz anıların(özellikle taciz, tecavüz gibi travmaların) çözümlenmesine yardımcı olabilir,
  • Hipnoz altında hastanın ağrı eşiği yükseltilebilir. Özellikle genital alanda anestezik etki yaratılabilir,
  • Hipnozla hastanın tedaviye uyumu artırılabilir. Hasta zihninde tedavi sonrasında cinsel ilişkinin rahat bir şekilde yaşanabilmesine yardımcı olacak bir görüntü oluşturulması sağlanabilir,
  • Uygun hastalarda yapılan hipnoterapi ile tedavi süreci kısalıp kolaylaşabilmektedir.

Hera Klinik’te Hipnoz ve Hipnoterapi

Kliniğimizde hipnoz tedavilerini(hipnoterapi) en sık olarak vajinismus ve orgazm olamama sorunlarında kullanmaktayız.

Vajinismus problemi yaşayan pek çok kadında bilinçaltına çocukluk çağlarından itibaren yerleşmiş pek çok korku zaman içinde büyümekte ve dönem dönem ortaya çıkmaktadır. Bu korkular yalnızca ilk gece, cinsel birleşme ve kızlık zarı korkuları gibi cinsel korkular ile sınırlı kalmamakta, diğer pek çok korkuları da(iğne, kan aldırma, böcek, karanlık, yalnızlık, hastalık kapma, ölme korkuları gibi) içeriyor olabilir. Hipnoterapi ile bu tür korkularla da baş etmek mümkündür.

Bilinçaltındaki korkulardan kurtulabilme ve kişiye rahatlık sağlamada hipnoterapinin son derece büyük bir önemi vardır. Bu konuda yayınlanmış pek çok bilimsel çalışma da bulunmaktadır.

Vajinismus hastalarının hepsine hipnoz ve hipnoterapi gerekli mi?

Tam olarak gevşeyemeyen, derin korkuları olan kadınlarda hipnoterapi son derece uygun bir tedavi yöntemidir. Öte yandan her vajinismus vakıasının tedavisi için hipnoterapi yapılmasına da gerek bulunmamaktadır.

Hipnoz herkes için uygun değildir. Kişi hipnozu istemiyorsa, bu konuda da korkular taşıyorsa asla hipnoz – hipnoterapi konusunda zorlanmamalıdır. Ayrıca bazı kişiler çok rahat ve çok hızlı şekilde hipnoza girerken bazıları daha yüzeysel kaldığından, uygulamanın etkinliği daha düşük olabilir.

Hipnoz Kimler Tarafından Yapılmalıdır?

Hipnoz altında terapiler son zamanlarda yeniden güncelliğini kazanmakta ve bizim gibi bazı merkezlerde cinsel terapilere destek amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle düzeyi ağır olan vajinismus hastalarında bilişsel – davranışsal terapi metotlarına ek olarak uyguladığımız hipnoz tedavisi ile çözüm oldukça kolaylaşmaktadır.

Hipnoz – hipnoterapiyi uygulayan hekimin bu alanda sertifikasının olması ve cinsel terapiler konusunda deneyimli olması şarttır.