Vajinismus tedavisine başlamak, bitirmenin yarısıdır.

Vajinismus hastalarının pek çoğu maalesef gereksiz yere tedavilerini ertelemektedirler. Tedavinin ilk ve en önemli adımı karar vermek, ve bir an önce harekete geçmektir.

Vajinismus tedavisine başlarken doğru merkez seçimi, bilimsel yöntemlerle kişiye göre(bireysel) tedavi teknikleri son derece önemlidir. Bu bölümde vajinismus tedavisine başlarken yapılanlar, jinekolog doktor tarafından yapılan ilk jinekolojik değerlendirme ve başarı şartları ele alınmaktadır.

Vajinismus Tedavisine Başlarken Atılacak Adımlar

Tıbbi Öykü Alma
Vajinismus tedavisine başlarken ilk önce iyi bir tıbbi öykü(anamnez) almak önemlidir. Hastaların öyküsünü alırken evlilik/birliktelik süreleri, cinsel ilişkide yaşanan sıkıntılar, daha önce uygulanan vajinismus tedavileri ile ilgili sorular sorulur.

Jinekolojik Muayene
Ayrıntılı tıbbi öykü alma sonrasında vajinismus hastalığının derecesini saptamak için oldukça kolay bir jinekolojik değerlendirme yapılır. Sadece bakarak yapılan jinekolojik incelemede kızlık zarı ve vajina yapısı ile ilgili herhangi bir anatomik engelin varlığı araştırılmaktadır. Aynı zamanda vajinismusun derecesi de ortaya konmaktadır. Vajinismusun derecesi kasılmaların şiddeti ile orantılıdır.

Jinekolojik değerlendirme 15 saniyeyi geçmeyen, herhangi bir aletin kullanılmadığı son derece basit ve ağrısız bir uygulamadır. Cinsel terapiler konusunda eğitimli bir jinekolog hekim tarafından yapılan jinekolojik inceleme sonrasında anatomik engeller ve vajinismus hastalığının derecesi ortaya konmaktadır.

Anatomik engeller

Cinsel ilişkiye girmeye engel olan yapısal(anatomik) engeller kızlık zarı, vajina ve dış genitalya(vulva) ile ilgili birtakım problemler olabilir. Kızlık zarının kalın, etli, sert yapıda olması, septum(ara bölmeli) olması, yarım ay şeklinde veya elek şeklindeki yapısı cinselliğe mani bir durum oluşturabilir. Vajina içinde yer alan dikey ve yatay septumlar, enfeksiyonlar da cinsel ilişkide sorun yaşanmasına neden olabilir. Vulva(dış genital alan) ile ilgili kist, abse veya diğer enfeksiyonlar da cinsel birleşmenin tam olarak sağlanamamasına sebep olabilir.

Jinekolog tarafından yapılan jinekolojik değerlendirme sonrasında sorun saptanması durumlarında operasyon(basit cerrahi işlemler) veya tıbbi ilaç tedavileri uygulanması şarttır.

Kızlık zarının normalden daha kalın oluşu, vajinanın normalden kısa oluşu, vajinanın doğumsal olarak kör bir şekilde sonlanışı(müllerian agenezi), dış genitalyanın gelişmemiş oluşu sonucunda, ya da vulvar vestibulitis sendromu(VVS) durumunda cinsel ilişki tam olarak gerçekleşmeyebilir. Bu durumlarda yapılan basit cerrahi işlemler sonucunda hastaların vajinismus problemleri de çözülebilmektedir.

Vajinismus Derecesi

Vajinismusun beş ayrı düzeyi vardır. Kasılmaların miktarı arttıkça derecesi de yükselmektedir. Aslında kaygı ne kadar fazla ise kasılmalar da o oranda fazla olacaktır.

Vajinismusun derecesinin saptanması uygulanacak tedavi yönteminin belirlenmesi için son derece önemlidir.

Vajinismus Tedavisine Başlarken İlk Değerlendirme Önemlidir!

Vajinismus tedavisine başlama kararını pek çok çift çok zor alabilmektedir. Hatta aylarca, yıllarca tedavilerini erteleme yoluna giden çiftler mevcuttur. Vajinismus tedavisine başlarken ilk ve de en etkili adım karar vermek ve doğru merkez seçimi için iyi bir araştırma yapmaktan geçer.

Jinekolojik değerlendirme yapmadan, ilk gelişte ayrıntılı bir öykü almadan tedaviye başlamak hatadır. Maalesef hastalıklarının kökeni anatomik nedenler olmasına rağmen psikolog veya psikiyatr muayenehanelerinde gereksiz bir şekilde psikoterapi gören pek çok hasta mevcuttur. Bu tür çoğu doğuştan gelen anatomik problemlerde gereksiz yere verilen ve aylarca sonuç alınamayan psikoterapiler hastalarda gerçekten de ruhsal sorunlara yol açabilir.

Vajinismus tedavisine başlarken hastaların kendilerini rahat hissetmeleri, tedaviye inançlarını yüksek tutmaları, kendilerine ve doktorlarına güvenmeleri, pozitif düşünmeleri son derece önemli unsurlar arasındadır.