Ağrılı cinsel ilişki tedavisi uygun zamanda yapılmadığında çiftler arası ilişkilerde pek çok zorluklara neden olur. Cinsel tatminin azalması, zamanla cinsel ilişki sıklığının azalması veya tamamen bitmesi, evlilik sorunları ve iletişim problemlerine sebep olabilir. Aldatma veya boşanmalara yol açabilir. Ayrıca sorunu yaşayan kadınlarda öz güvende eksilme, kendini yetersiz veya değersiz görme, depresyon veya kronik mutsuzluk sebebi olabilir.

Unutmayınız ki; sebebi ne olursa olsun doğru seçilmiş bir merkezde ağrılı cinsel birleşme sorununun kesin olarak tedavisi mümkündür.

Cinsel ilişkide ağrı, acı veya batma gibi duygular yaşayan(disparoni problemine sahip) hastalarda, cinsel problemler konularında deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan basit bir jinekolojik muayene sonucunda kesin tanı ve nedenler belirlenerek tedaviye başlanmalıdır.

Cinsel ilişkide Ağrı Tedavisi Nasıl Olmalı?

Ağrılı cinsel ilişkinin tedavisi nedene yöneliktir. Altta yatan bir vajinal veya vulvar(dış genital) enfeksiyon ise bunun ilaçla tedavisi ile problem halledilebilir. Ya da organik kökenli başka hastalıklar sonucunda cinsel ilişki ağrılı bir hale geliyorsa bunlar da tedavi edilebilir.

Hiçbir organik neden bulunmadığında cinsel ilişkide ağrının sebebi psikolojik olabilir. Özellikle vajinismus hastalığında vajinal kasların istemsiz kasılmaları sonucunda cinsel ilişki ağrılı hale gelmektedir. Buna tam olarak çözülememiş vajinismus hastalığı adı da verilmektedir. Bu hastalarda aynı vajinismus tedavisinde olduğu gibi cinsel terapiye başlanır.

Bazı hastalarda ise “somatizasyon” adını verdiğimiz genital bölgedeki ağrılar söz konusudur. Bu ağrılar zihinsel bazı sorunların bedensel yansımalarıdır ve gerçek ağrı ile karıştırılabilir. EMDR, hipnoterapi, akupunkturoterapi veya klasik psikoterapilerle çözüme kavuşabilmektedir.

Ancak pek çok disparoni durumu jinekolojik nedenlidir. Bu durumda da bazı ilaç destek tedavileri veya basit cerrahi işlemler uygulanabilmektedir.

Ağrılı Cinsel İlişki Tedavisinde Kullanılan Yöntemler

Ağrılı cinsel penetrasyon(cinsel birleşme) tedavisinde nedene yönelik olarak;

  • Medikal tedaviler(ilaç tedavileri),
  • Cinsel terapiler(psikolojik destek),
  • Cerrahi(operasyonel) işlemler de uygulanabilmektedir.

Vulvar Vestibulit Sendromu(VVS)

Vulvar Vestibulit Sendromu, daha sıklıkla evliliklerinin ilk dönemlerinde disparoni şikayeti olan kişilerde bulunmaktadır. Bazen daha sonra da ortaya çıkabilir. Tanı için ağrıya duyarlı bölgeler pamuk uçlu çubuk testi ile kısa sürede tespit edilebilir. Daha sonra lokal anestezi ile(bölgesel uyuşturma) bu bölgenin çıkartılması ve/veya vajen girişinin bir miktar genişletilmesi cinsel ilişkide ağrı problemini tümden giderecektir. Tıbbi literatürde bu operasyona “parsiyel vulvar vestibulektomi” operasyonu adı verilmektedir.

Doğum Kesi İzlerine Bağlı Cinsel Ağrılar

Normal doğum sırasındaki kesilen yerin(epizyotomi) dikilmesi sonrasında iyileşmenin kötü olması durumunda estetik görünüm kötü olabilir ve hatta dikişler ilişkide ağrı problemi oluşturabilir. Bu durumda da uygulanan vajinal estetik operasyonlar ile bu dokuların çıkarılması hem estetik hem de fonksiyonel açılardan iyi sonuçlar vermektedir.

Kızlık Zarı Problemleri Ağrı Sebebidir

Kızlık zarının normalden kalın ve yüksek kenarlı olması durumunda da cinsel ilişki ağrılı olabileceğinden lokal anestezi eşliğinde 10-15 dakikalık basit bir cerrahi girişim ile bu durum halledilebilir. Bu cerrahi girişime de “parsiyel hymenektomi” operasyonu adı verilmektedir.

Derin Disparoni Tedavileri

Endometriosis hastalığına bağlı derin disparoni sorunu yaşayan hastalar da laporoskopik cerrahi operasyonlardan fayda görebilmektedir.

Over(yumurtalık) kisti, bartolin absesi, pelvik enfeksiyon gibi nedenlere bağlı cinsel ilişki ağrısı için tedavilerde de cerrahi ve medikal yöntemler(ilaç tedavileri) ön plandadır.

Özet olarak; cinsel ilişkide ağrı probleminin tedavisi günümüzde kesin olarak mümkündür. Tedavi yöntemleri disparoni(ağrılı cinsel ilişki) nedenine göre planlanmaktadır.