Vajinismus TedavisiVAJİNİSMUS TEDAVİSİCinselliği Ertelemeyin! ÖzğürleşinMenü
Vajinismus

Vajinismus Kimlerde Görülür?

Vajinismus tüm dünyada görülür. Bu konuda özelleşmiş olarak çalışan pek çok merkez vardır. Ülkemizde bazı kültürel nedenlerden dolayı görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Vajinismus Kimlerde Görülür?

Vajinismus Kimlerde Görülür?

Vajinismus aslında tüm dünyada görülen bir problemdir. Bu konuda özelleşmiş olarak çalışan pek çok merkez vardır. Ülkemizde bazı kültürel nedenlerden dolayı görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Hera Klinik’e vajinismus problemiyle gelen kadınların öyküleri alındığında ortak kişilik özellikleri arasında:

  • Genel olarak korkularının fazla olduğu (karanlık, yalnızlık, iğne, kan, muayene, yükseklik korkuları vs),
  • Ağrı eşiğinin düşük olduğu (Halk arası tabiri ile ‘canı tatlı’ bireyler),
  • Başkalarına güveni eksik, kendi kendilerini aşırı düzeyde kontrol eden kişilerden oluştuğu,
  • Çocukluk veya genç kızlık dönemlerinde cinsel olarak taciz edildikleri,
  • Çocukluk çağından itibaren ebeveynleri tarafından sıkı terbiye edildikleri ("iyi kız olma sendromu"),
  • Tam olarak ruhsal kişilikleri olgunlaşmamış oldukları,
  • Aileleri ve/veya çevreleri tarafından ahlaki ve dini katı kurallarla yetiştirildikleri gözlemlenmektedir.

Vajinismus problemini taşıyan bazı kadınlar ise son derece modern ailelerde yetişmiş, dini veya ahlaki yönden hiç bir katı eğitim almamış, kültürel ve eğitim düzeyleri yüksek kişilerden oluşmaktadır. Bu tür bayanlarda ilk başta görünen hiçbir neden yoktur. Her ne kadar unutmuş gibi görünse de bir takım korkular bilinçdışına atılmıştır ve orada depolanmıştır.

Hera Klinik'te yaptığımız çalışmalara göre toplumlara göre vajinismus probleminin gelişim nedenleri de farklılaşmaktadır. Örneğin; Batı ülkelerinde vajinismusa en sık sebep olarak geçmişte yaşanmış bir takım cinsel tacizler sayılsa da ülkemizde daha sıklıkla kültürel, ahlaki ve dini nedenler önde gelmektedir.

Burada unutulmaması gereken; vajinismusun yalnızca katı ve kuralcı toplumların ortak bir sorunu olmadığı, toplumun tüm sosyokültürel katmanlarında görülen yaygın bir problem olduğudur. Modern aile yapısına ait kadınlarda da görülebilir.

Vajinismus öğretmen hastalığı mı?

Vajinismus meslek grupları içerisinde en çok öğretmenlerde görülmektedir. Kendi istatistiklerimize göre; tüm vajinismus hastalarının yaklaşık 5 ‘te biri öğretmenlerden oluşmaktadır. Bunun öğretmenlerin genel yapıları ve meslek davranışları ile ilgili yansımaları olabilir.

Kliniğimizde tedavi gören pek çok hastamız da çok değişik kültürel yapılardan gelmektedir. Sorun, bir bilinçaltı problemidir. Kişinin doktor olması hatta kadın doğum uzmanı olması dahi sorunla karşılaşmasını önlemez (Nitekim karı koca doktor olan, jinekolog olan pek çok hastamız oldu).

Vajinismus Ülkemizde ne kadar yaygın? Vajinismus Türkiye İstatistiği

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) 2006 yılında 1500 kişi üzerinde yaptığı bir ankete göre Türkiye’de her 10 kişiden birisi vajinismus sorunu ile karşı karşıyadır. Yani toplumumuzdaki %10’luk bir bölüm eşiyle hiç ilişkiye girememekte veya ilişki sırasında ıstırap çekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, vajinismus yalnızca Türkiye’deki gibi Müslüman ülkelerin bir sorunu değildir. Dünyadaki tüm ülkelerde (Amerika, Avrupa ülkeleri, Avusturalya gibi) vajinismus sorunu olup bu konuda dünyada çalışan pek çok özel merkezler vardır. 2003 yılından bu yana vajinismus sorunu üzerine çalışan  kliniklerimizde, tarafımıza pek çok ülkeden hastaların başvurması da buna işaret etmektedir.

SORU SOR
Merkezimiz HakkındaVajinismus TedavisiCinselliği Ertelemeyin! Özğürleşin
0552 677 55 15
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası