Vajinismus TedavisiVAJİNİSMUS TEDAVİSİCinselliği Ertelemeyin! ÖzğürleşinMenü
Cinsel Sorunlar

Cinsel Terapi Ve Tedavi

Vajinismus, cinsel isteksizlik, orgazm olamama, erken boşalma, ereksiyon problemleri, ağrılı cinsel ilişki gibi problemler ülkemizde en fazla cinsel terapi uygulanan sorunlardır.

Cinsel Terapi ve Tedavi

Cinsel Terapi

Cinsel terapi günümüzde cinsel sorunlarla karşılaşan pek çok çift veya kişi için umut kaynağı olmuştur. Sağlıklı bir cinsel hayat şüphesiz ki; mutlu bir ilişkinin temelidir. Aslında sadece çiftin mutluluğu için değil, kişilerin ayrı ayrı kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığı için de cinsel hayatın yolunda olması önem arz eder. Ancak, işler yolunda gitmediğinde cinsel terapi almak bir zorunluluk haline gelebilir.

Cinsel terapi nedir?

Cinsel terapi ile cinsel tedavi eş anlamlıdır (Terapi = Tedavi) ve cinsel fonksiyon bozukluklarının çözümü için alınan tedavileri içerir.

Cinsel fonksiyon bozukları, kişinin kendisinde veya partner ilişkisinde sorunlara sebep olan cinsel problemlerin tamamını içerir. Problemlerin bir kısmı psikolojik, bir kısmi ise fiziksel nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Diğer taraftan, fiziksel nedenlere bağlı gelişen problemler de bir süre sonra psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.

Kadınlarda en sık görünen cinsel sorunlar neler?

Kadınlarda; cinsel isteksizlik, cinsel tiksinti, cinsel uyarılma bozukluğu, orgazm olamama (anorgazmi),ağrılı cinsel ilişki (disparoni) ve cinsel ilişkiye girememe (vajinismus) en sık görülen cinsel problemlerdir. Cinsel isteksizlik ve orgazm problemleri kadınlarda en sık görülen cinsel sorunlardır. Ancak, hastalar en sık vajinismus sorunu için hekime başvurmaktadır.

Erkeklerde en sık görünen cinsel sorunlar neler?

Erkeklerde sertleşme (ereksiyon) ile ilgili problemler, erken boşalma (prematür ejakülasyon),geç boşalma ve cinsel isteksizlik en sık izlenen cinsel sorunlar arasındadır. Sorunların aşılması ilaç tedavileri ve cinsel terapiler ile mümkündür. İleri ve organik kökenli cinsel problemlerde ise bazı cerrahi girişimler uygulanabilmektedir.

cinsel terapiler neledir?

Cinsel terapiler nelerdir?

Cinsel terapilerin amacı kadın ve erkeklerdeki psikolojik orijinli cinsel sorunların çözümlenmesidir.

  • Bilişsel terapiler,
  • Davranışsal terapiler,
  • Çift terapisi,
  • Evlilik terapisi.

Cinsel terapilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Cinsel terapiye başvuran çiftlerde genel olarak davranışçı ve bilişsel psikoterapi, çift terapisi veya evlilik terapisi teknikleri birlikte uygulanmaktadır. Bu şekilde başarı şansı en yüksektir.

Cinsel Terapi İstanbul, Ankara, İzmir

Diğer taraftan cinsel terapi uyguladığımız İstanbul, Ankara ve İzmir kliniklerimizde, hipnoterapi (hipnoz tedavisi) akupunktur tedavisi, EMDR gibi ek yöntemler ile cinsel terapiler daha da hızlandırılabilir. Böylelikle hem tedavi süresi kısalacak, hem de çözüm kolaylaşacaktır.

Cinsel sorunlar neden kaynaklanır?

Cinsel fonksiyon bozukluklarının pek çok sebebi olabilir. Toplumda yerleşen yanlış inanışlar, kültürel faktörler, yetiştirme tarzı, çocukluk ve ergenlik çağları önemli faktörler arasında yer alır. Diğer taraftan, altta yatan pek çok organik (biyolojik) sebep de olabilir. Örnek vermek gerekirse; kadınlarda cinsel isteksizlik veya uyarılma bozukluğunun temelinde psikolojik sebepler ve hormonal düzensizlikler yatarken, erkeklerde ileri yaşlardaki ereksiyon problemlerinin temelinde diyabet, damar hastalıkları ve nörolojik problemler ön plandadır.

Hastaların pek çoğunu etkileyen bir diğer sorun da ağrılı cinsel ilişki yani ‘disparoni’ problemidir. Pek çok hasta bunun psikolojik kaynaklı olduğunu düşünür veya o şekilde yönlendirilir ve bu nedenle gereksiz yere cinsel terapi alır. Ancak bu sorun psikolojik orijinli vajinismustan farklı olup, sıklıkla fiziksel (biyolojik) bir nedene bağlıdır.

Cinsel ilişkide ağrı hissetme kaygısı ve kontrolsüz kasılmalara bağlı olarak gelişen vajinismusta ise cinsel birleşme sorunu vardır. Hastaların bir kısmında istem dışı kasılmalara bağlı gerçekten ağrı hissi oluyorken, bir kısmında ise ilişkiyi deneme noktasına dahi gelemedikleri için ağrı hissi olmamaktadır. Vajinismus tedavisinde cinsel terapiler oldukça önemlidir. Bazen genital bölgede, doğuştan gelen veya sonradan kazanılmış anatomik problemler saptanabilmektedir. Böyle durumlarda öncelikle basit cerrahi işlemlerle bu sorun halledilip, ardından verilen cinsel terapi ile kaygılar giderilmektedir.

Erkeklerde görülen cinsel fonksiyon bozukluklarında da aynı kadınlarda olduğu gibi; kimi zaman psikolojik sebepler, kimi zaman da sistemik hastalıklar veya hormonal bozukluklar ön plandadır. Tedavilerde medikal ilaç desteği ve gerekli bazı durumlarda bir takım müdahaleler yapılabilmektedir. Ancak çoğu zaman, cinsel terapi de eklenmesi de gerekmektedir.

Cinsel terapi almak şart mıdır?

Cinsel sorunlar, kadın-erkek herkesin hayatı boyunca başına gelebilmektedir. Maalesef pek çok kişi (özellikle de erkekler) cinsel sorunlarını aşma yönünde cinsel terapi almayı reddetmektedirler. Hâlbuki sorunların önemli bir kısmı, cinsel terapi almaksızın aşılamaz. Hatta zamanla kişinin tüm psikolojisi, evliliği ve sosyal yaşamı derinden etkilenmektedir. Diğer taraftan geçen zamanla birlikte sorun bir çığ gibi gitgide büyüyecektir. Bu nedenle erken dönemde kişinin bir cinsel terapi merkezine başvurması elzemdir.

Vajinismus tedavi merkezine başvuran çiftlerin pek çoğunda yaşanılan durum da aynıdır. Pek çok çift sorunlarını görmezden gelmekte, ertelemekte ve cinsel terapi almayı reddetmektedir. Hâlbuki ki vajinismus, sadece profesyonel destekle çözümlenebilen bir cinsel sorundur.

Cinsel terapi merkezinin seçimi önemlidir!

Ülkemizde pek çok insan, cinsel sorununu çevresinden gizlediği için, kendisi için uygun terapist seçiminde referans olarak internet ve sosyal medyayı kullanmaktadır. Gerçekten de internet, cinsel terapiye başlamayı düşünen kişiler için oldukça yol gösterici olabilir. Ancak doğru adresi bulmada, önceden çok iyi bir araştırmanın yapılması şarttır.

Cinsel terapistin bu alanda ne kadar süre çalıştığı, bilgisi, tecrübesi, hakkındaki yorumlar, sosyal medya paylaşımları size yol gösterici olabilir. Ayrıca cinsel terapi merkezinin kurumsallığı, profesyonelliği, bilimsel çalışma ve yayınları ve merkez hakkındaki yorumlar önemlidir. Merkeze ayak bastığınızda ise kliniğin hijyeni, personelin iletişimi, yaklaşımı tedavi öncesi güveninizin oluşmasında önemli faktörler arasında olmalıdır.

Yanlış veya eksik uygulanan cinsel terapiler kişilerde maddi manevi pek çok zarara yol açmakta ve problemin daha da büyümesine neden olmaktadır. Yaşanmış olumsuz bir tecrübe sonrasında, tedaviye ve hekimlere güvenini kaybetmiş bir hastanın, başka merkezlerde tedavi olma arzusu ve motivasyonu da kalmamaktadır.

Tedaviye başlayan kişiler terapistine güvenmeli, azimli-kararlı ve sabırlı bir şekilde cinsel terapistinin kendisine önerdiği "cinsel terapi ev ödevlerini" uygulamalıdır.

Okul hayatımızda bize verilen ev ödevleri gibi görülen, cinsel tedavi için verilen ödevler görev haline geldiğinde genelde sıkıcı ve bunaltıcı bulunmaktadır. Belki de can sıkıcı ev ödevleri tabiri yerine “aşk oyunları” tabirini kullanmak daha uygun olacaktır.

Cinsel terapilerde verilen aşk oyunlarının amacı, cinsel ilişki öncesi egzersizler ile cinsellikte yeni oluşturulan duygu ve davranışların pekiştirilmesidir. Bu şekilde eşli veya bireysel olarak yapılan egzersizlerle cinsel ilişki bir şekilde önce hayal edilerek fantezileştirilmekte, daha sonra da davranışlarla ilişkiye bir model haline dönüştürülmektedir.

Cinsel terapi başarısında eş faktörü

Cinsel terapilere eşlerin onay vermesi de son derece önemlidir. Eşlerin cinsel problemlerin karşısında birbirinin yanında olması, motive edici olmaları, tedaviye karşı birbirlerine destek vermesi tedavi başarısı açısından önemli unsurlardır.

Cinsel terapi sırasında eşlere verilen bazı ev ödevlerine, her iki eşin de katılması istenebilmektedir. Özellikle vajinismus terapilerinde eş faktörü, eşin motivasyonu ve yerine getirmesi gereken görevler önemlidir.

Cinsel terapiler kişiye özel olmalıdır!

Evet. Cinsel terapiler bireyselleştirilmeli yani kişiye özel şekle getirilmelidir. Çünkü herkesin cinsel sorunu birbirinden farklı iken bu sorunun oluş biçimi, oluş nedenleri, sorunun gelişimi ve derecesi de birbirinden farklılıklar gösterebilmektedir.

Örneğin; vajinismus hastaları için, eğer muayenede kızlık zarında anatomik bir problem saptanırsa tedaviye ufak bir cerrahi müdahale ile başlamak gerekebilmektedir, aksi halde tedavinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Ancak, anatomik bir problem olmadığı halde, her vajinismus hastasına kızlık zarı operasyonu yapmak da uygun bir yaklaşım değildir. Aynı şekilde kimi hastalar akupunktur, hipnoterapi gibi yöntemlerden fayda görebilirken; kimi hastalar terapiyle eş zamanlı olarak ilaç tedavisine de ihtiyaç duymaktadırlar.

Her hastanın bağımsız bir vaka olarak değerlendirilip hastaya özel bir tedavi planının çizilmesi çok önemlidir. Tıptaki genel ilke burada da geçerlidir; “hastalık yoktur, hasta vardır”.

Cinsel terapi süresi ne kadardır?

Terapiye başvuran hastaları en çok huzursuz eden şey belirsizliktir. Tedaviye başlamadan önce, hasta-cinsel terapist teropotik güven ilişkisi sağlandıktan hemen sonra; sürecinin konuşulması, farklı seçenek ve yöntemlerin anlatılması, süreç boyunca onu bekleyen durumlar hakkında bilgi verilmesi, bu süreçte terapisti ile iletişimde olacağının güvenini verilmesi, çift olarak mı yoksa tek başına mı terapiyi sürdüreceğine karar verilmesi, çift olarak terapi alınacaksa partnerin bilgilendirilmesi, terapi boyunca desteğinin öneminin anlatılması ve maliyetler hakkında bilgilendirmenin yapılması çok önemli konulardır.

Tüm bunlar hastaların terapiye olan inancını ve bağlılığını arttıran faktörlerdir. Süreçle ilgili net bilgiler vermek kişiyi güvende hissettirecek, neyi, neden yapacağını bilmesi tedaviye ve tedavi esnasında yapacağı ödevlere yönelik motivasyonunu da arttıracaktır.

Yapılacak tedavilere, sorunun kökeni ve derecesine bağlı olarak cinsel terapi süresi değişmektedir. Örneğin; klasik tedavilerde vajinismus için cinsel terapi süresi 6-12 seans arası sürer. Haftalık görüşmeler ile bu süreç ortalama 3-4 ay arasındadır. Halbuki yoğunlaştırılmış, modern tedavi programı ile bu süreç  günümüzde 3-4 güne düşürülebilmektedir. Cinsel istek azlığı ve orgazm problemlerindeki cinsel terapiler ise ortalama 10-15 seans sürmektedir.

Vajinismus için cinsel terapide eşe verilen egzersizler önemlidir!

HERA olarak 2003 yılından bu yana oluşan kendi gözlemlerimize göre, vajinismus gibi bir cinsel sorunu uzun süredir yaşayan bir kadının eşinde de zaman içinde erken boşalma, cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu durumda yalnızca kadının kendi pelvik taban kaslarını kontrol etmesini sağlamak cinsel ilişki için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle vajinismus eşlerinde sık görülen erken boşalma, sertleşememe gibi cinsel sorunlara da destek sağlanmalıdır. Tedavilerde bilişsel davranışsal cinsel terapiler ve bazı ilaç destekleri uygulanmaktadır.

Cinsel terapi fiyatları nasıldır?

Cinsel terapi ücretleri cinsel problemin türüne, problemin düzeyine (ağırlığına),terapi merkezine, terapiyi uygulayan cinsel terapistin bilgi ve tecrübesine, seans süresine bağlı olarak değişmektedir. Bazı terapistler fiyatlamalarda paket ücret tarifesi uygularken, bazıları seans başı ücret talep etmektedirler.

  • Hastalığın farkına vardıktan sonra hiç bir şekilde ertelemeyin!14.08.2020

    Derin bir araştırma sonrası yapılan yorumlardan yola çıkarak buraya geldik. İlk gün ne olacak ne bitecek ikimizde çok heycanlıyıdk. Mükemmel ilgi ve güleryü ile karşılandık. Ezgi hanım bana sadece cinsel terapi değil bir arkadaş gibi bana yardımcı oldu beni yönlendirdi. 4 gün içerisinde korkularım, kasılmalarım, endişelerim ortadan kalktı. Buradan çok mutlu ayrılıyorum. Bu hastalığın farkına vardıktan so... Devamını Oku...

  • Daha Önce Gelmediğim İçin Pişmanım24.04.2019

    Merhaba Ben Hülya. 3 yıl önce aşık olduğum eşimle evlendim. Daha önce kulaktan dolma seks bilgimle ve arkadaşlarımla duyduğum korkunç ilk gece hikayelerinden başka hiçbir bildiğim yoktu. Öylece ilk ilişkiyi yaşamaya başladım. O gece neler yaşadığımı anlatmak mümkün değil. Ve o gece gibi kaç kaos yaşadım bilmiyorum. Her deneme bir ölümdü. Eşimden köşe kapmaca oynar gibi kaçtım. 9 Aylık evliyken psikiyat... Devamını Oku...

SORU SOR
Merkezimiz HakkındaVajinismus TedavisiCinselliği Ertelemeyin! Özğürleşin
0552 677 55 15
Bu web sitesi, web sitemizin kalitesini artırmak için istatistikler oluşturmak amacıyla veri toplamak için tanımlama bilgileri kullanır. Aşağıdaki butonlara tıklayarak veya Çerez Politikası sayfasını ziyaret ederek çerezlerimizi kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapılmaması durumunda varsayılan "izin yok" seçeneği geçerlidir ve reddetme kullanıcı deneyiminizi sınırlamaz.
Kabul EtReddetÇerez Politikası