Vajinismus aslında tüm dünyada görülen bir problemdir. Bu konuda özelleşmiş olarak çalışan pek çok merkez vardır. Bununla birlikte, bazı kültürel nedenlerden dolayı, bu problemin ülkemizde görülme sıklığı biraz daha fazladır.

Hera Klinik’e vajinismus problemiyle gelen kadınların öyküleri alındığında, bu kişilerin ortak özellikleri arasında genellikle şunlar görülmektedir:

  • Genel olarak korkularının fazla olduğu(karanlık, yalnızlık, iğne, kan, muayene, yükseklik vs.),
  • Düşük ağrı eşiği,
  • İnsanlara güven eksikliği, kendi kendini aşırı seviyede kontrol etme,
  • Cinsel istismar geçmişi(özellikle de çocukluk veya genç kızlık dönemlerinde),
  • Çocukluk çağından itibaren ebeveynleri tarafından sıkı terbiye edilmiş olma(“iyi kız olma sendromu”),
  • Karakterin tam olgunlaşmaması,
  • Sıkı ahlaki ve dini katı kurallarla yetişmiş olma…

Bununla birlikte, son derece modern ailelerde yetişmiş, dini veya ahlaki yönden katı uygulamalar görmemiş, eğitim ve kültür düzeyi yüksek pek çok kadın da vajinismus problemi yaşamaktadır. Bu hastalarda ilk başta göze çarpan hiçbir problem olmasa da, çoğunlukla bilinçaltında depolanmış birtakım korku ve çekincelerin mevcut olduğu görülebilir.

Hera Klinik’te yaptığımız çalışmalara göre, farklı toplumlarda vajinismus probleminin gelişim nedenleri de farklılık göstermektedir. Örneğin Batı ülkelerinde vajinismusun en çok görülen sebebi geçmişte yaşanmış bir takım cinsel tacizler sayılsa da, ülkemizde daha sıklıkla kültürel, ahlaki ve dini nedenler önde gelmektedir.

Burada unutulmaması gereken; vajinismusun yalnızca katı ve kuralcı toplumların belli bir kesiminin ortak sorunu olmadığı, farklı toplumlardaki tüm sosyokültürel katmanlarda görülebilen yaygın bir problem olduğudur.

Vajinismus Türkiye İstatistikleri

CETAD(Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) tarafından 2006 yılında 1500 kişi üzerinde yapılan bir ankete göre Türkiye’de her on kişiden biri vajinismus sorunu ile karşı karşıyadır. Yani toplumumuzdaki kadınların %10’luk bir bölümü eşiyle hiç ilişkiye girememekte veya ilişki sırasında ıstırap çekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, vajinismus yalnızca Türkiye gibi çoğunluğu Müslüman olan ülkelerin sorunu değildir. Dünyadaki tüm ülkelerde vajinismus sorunu olup bu konuda dünyada çalışan pek çok özel merkez vardır. 2003 yılından bu yana vajinismus sorunu üzerine çalışan kliniklerimizde, tarafımıza pek çok ülkeden hastaların başvurması da buna işaret etmektedir.